Collagen Hydrolyzed

Colagen hydrolyzed yn fath o gynnyrch biolegol naturiol, sy'n gyfoethog mewn pob math o sylweddau bioactif sy'n angenrheidiol ar gyfer metaboledd dynol. Mae'n cael ei fireinio o groen anifail ffres. Mae ganddo lawer o nodweddion. Megis syrffactydd, cadw dŵr, adlyniad, ffurfio ffilm, emwlsiwn ac ati. 


Manylion y Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Collagen Hydrolyzed a ddefnyddir yn helaeth fel ychwanegyn bwyd yn y cig i wella tynerwch y meinwe gyswllt; a ddefnyddir fel emwlsydd yn y cynhyrchion llaeth; yn berthnasol i bob math o gynhyrchion selsig; a ddefnyddir fel ffilmiau pecynnu ar gyfer ffrwythau wedi'u cadw; deunydd cotio ar wyneb y bwyd.

Prif ddeunyddiau crai colagen hydrolyzed yw esgyrn a chrwyn gwartheg, pysgod, moch ac anifeiliaid eraill. Mae colagen heulrolyzed yn fath o brotein moleciwlaidd uchel, sy'n cynnwys mwy na dwsin o asidau amino sydd eu hangen ar gorff dynol. Mae'n llawn maeth ac yn hawdd ei amsugno. Felly, fe'i defnyddir yn helaeth mewn diodydd egni a bwyd, bariau maeth, datrysiadau gwrth-heneiddio croen ac ychwanegiad dietegol.Colagen hydrolyzed yn syml, colagen sydd wedi'i rannu'n unedau llai o brotein (neu peptidau colagen) trwy broses o'r enw hydrolysis. Mae'r darnau llai hyn o brotein yn ei wneud fellycolagen hydrolyzed yn gallu hydoddi'n hawdd mewn hylifau poeth neu oer, sy'n ei gwneud hi'n hynod gyfleus ar gyfer ychwanegu at eich coffi bore, smwddi neu flawd ceirch. Mae'r unedau bach hyn o brotein hefyd yn hawdd i chi eu treulio a'u hamsugno, sy'n golygu y gall yr asidau amino fod yn effeithiol yn y corff.

Colagen hydrolyzed Mae (HC) yn grŵp o beptidau â phwysau moleciwlaidd isel (3–6 KDa) y gellir eu cael trwy weithredu ensymatig mewn cyfryngau asid neu alcalïaidd ar dymheredd deori penodol. Gellir tynnu HC o wahanol ffynonellau fel buchol neu borc. Mae'r ffynonellau hyn wedi cyflwyno cyfyngiadau iechyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yn ddiweddar mae ymchwil wedi dangos priodweddau da'r HC a geir mewn croen, graddfa ac esgyrn o ffynonellau morol. Math a ffynhonnell echdynnu yw'r prif ffactorau sy'n effeithio ar briodweddau HC, megis pwysau moleciwlaidd y gadwyn peptid, hydoddedd a gweithgaredd swyddogaethol. Defnyddir HC yn helaeth mewn sawl diwydiant gan gynnwys diwydiannau bwyd, fferyllol, cosmetig, biofeddygol a lledr.

 


  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom