RECRIWTIO

faq3

Mae Gelken yn darparu amgylchedd gyrfa unigryw i bob gweithiwr: cwmni mewn cyfnod o dwf cyflym, yn eirioli’n drwyadl ac yn effeithlon, cwmni sy’n ailddefnyddio pob talent, yn rhoi pwys ar dwf pob gweithiwr, ac yn darparu gwahanol lwybrau gyrfa i bawb, cwmni. mae gan hynny'r gallu i ddenu, meithrin a chynhyrchu doniau rhagorol. Mae Gelken wedi sefydlu mecanwaith addasu iawndal deinamig cyflawn, gwyddonol a rhesymol i roi iawndal cystadleuol i weithwyr yn y diwydiant. Mae'n parchu gwahaniaeth gwerth swydd, yn gosod gwahanol raddau cyflog ac ystodau yn ôl categorïau post, ac yn sefydlu cyfres o systemau cymhelliant a lles, er mwyn integreiddio buddiannau personol gweithwyr yn agos â buddiannau tymor hir datblygiad y cwmni.

Yn aros i chi archwilio

Modd hyfforddi lluosog a lle chwarae eang, byth yn brin o adael i chi ddisgleirio llwyfan, posibiliadau diderfyn, yn aros i chi archwilio.