Cynhyrchion Pobi

699pic_06k7rt_xy

Cynhyrchion Pobi

Mae gelatin yn fath o gwm naturiol pur wedi'i dynnu o groen esgyrn anifeiliaid, a'i brif gydran yw protein. Fe'i defnyddir yn helaeth wrth bobi gartref. Ei swyddogaeth yw solidoli'r cynhwysion. Mae bwyd â gelatin yn blasu'n feddal ac yn elastig, yn enwedig wrth gynhyrchu mousse neu bwdin. Yn eu plith, gellir rhannu gelatin yn ddalen gelatin a phowdr gelatin. Mae'r gwahaniaeth rhyngddynt yn y gwahanol ffurfiau corfforol.

Ar ôl socian, dylid draenio'r ddalen gelatin a'i rhoi yn y toddiant i'w solidoli, ac yna gellir ei droi a'i doddi. Fodd bynnag, nid oes angen troi powdr gelatinous wrth socian. Ar ôl iddo amsugno dŵr yn awtomatig ac ehangu, caiff ei droi'n gyfartal nes ei fod yn toddi. Yna ychwanegwch yr hydoddiant cynnes i'w solidoli. Sylwch fod angen rheweiddio pob pwdin wedi'i wneud o gelatin, sy'n hawdd ei doddi a'i anffurfio mewn amgylchedd cynnes.

699pic_07d9qb_xy

Awgrymiadau

1. Wrth wneud mousse ffrwythau, oherwydd bydd yr ensym yn y ffrwythau yn dadelfennu'r protein sydd mewn goreuro, a fydd yn gwneud gelatin yn methu solidoli, mae'r math hwn o ffrwyth yn cynnwys ffrwythau ciwi, papaia, ac ati. Felly wrth wneud mousse ffrwythau gyda gelatin, chi dylai ferwi'r ffrwyth yn gyntaf.

2. Os na ddefnyddir y gelatin socian ar unwaith, dylid ei storio yn yr oergell yn gyntaf ac yna ei dynnu allan pan fo angen.

699pic_03i37m_xy

Ar gyfer Melysion

Y dos cyffredinol o gelatin mewn candy yw 5% - 10%. Cafwyd yr effaith orau pan oedd dos gelatin yn 6%. Ychwanegiad gelatin mewn gwm yw 617%. 0.16% - 3% neu fwy yn nougat. Dos y surop yw 115% ~ 9%. Dylai cynhwysyn candy lozenge neu jujube gynnwys gelatin 2% - 7%. Mae gelatin yn fwy elastig, hyblyg a thryloyw na starts ac agar wrth gynhyrchu candy. Yn benodol, mae angen gelatin arno gyda chryfder gel uchel wrth gynhyrchu candy a thaffi meddal a meddal.

Ar gyfer Cynnyrch Llaeth

Mae ffurfio bondiau hydrogen mewn gelatin bwytadwy yn llwyddo i atal dyodiad maidd a chrebachu casein, sy'n atal cyfnod solet rhag gwahanu o'r cyfnod hylif ac yn gwella strwythur a sefydlogrwydd y cynnyrch gorffenedig. Os ychwanegir gelatin bwytadwy at iogwrt, gellir atal gwahanu maidd, a gellir gwella strwythur a sefydlogrwydd y cynnyrch.

699pic_095y4i_xy